Tuotteen noutaminen

Ostajan tulee tutustua myyntipaikkakohtaiseen ohjeistukseen ennen noutoa.

Tuote luovutetaan ostajalle vasta, kun kauppahinta on kokonaan maksettu ja kauppahinnan siirtyminen on varmistettu. Omistusoikeus ajoneuvoon siirtyy vasta, kun koko kauppahinta on maksettu.

Ostajan on omalla kustannuksellaan noudettava ostamansa tuote ja vietävä se pois erikseen ilmoitetusta sijaintipaikasta viiden (5) arkipäivän kuluessa siitä, kun ostajalle on annettu luovutusilmoitus. Tuotteen noudosta on sovittava etukäteen ilmoitetun noutopaikan kanssa. Pääsääntöisesti tuote on noudettava virka-aikana. Jos ostaja sopii tuotteen noudosta virka-ajan ulkopuolella, ostaja vastaa myös siitä mahdollisesti aiheutuvista kuluista.

Myyntivarastolla tai SVT:llä on oikeus laskuttaa tuotteen noudon viivästyksestä aiheutuvat varastointikulut noin 50€ /alkava viikko. Pidemmästä säilytysajasta tulee sopia säilytyspaikan kanssa erikseen.

Ostajan on tuotetta noutaessaan todistettava henkilöllisyytensä ja kuitattava tuote tarkastetuksi ja vastaanotetuksi.

Tuotteen myyntihinta ei sisällä sen noutamisesta tai lastaamisesta aiheutuvia kuluja. Ostaja vastaa itse tuotteen kuormaamisesta. Mikäli tarvitaan kuormausapua, myyntipaikalla on oikeus veloittaa ostajaa siitä. Noudosta sopiessa kannattaa mainita mahdollisesta kuormausavun tarpeesta.