SVT tekee Traficomin rekisterissä olevista myydyistä ajoneuvoista merkinnät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tiedostoon.

Viretietomerkintöjen tarkoitus on auttaa katsastajaa havaitsemaan ajoneuvossa olleen vaurion laajuus vaurioituneen ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa. Viremerkinnöillä viestitetään katsastajalle vahinkotarkastusmenettelyn yhteydessä havaituista ajoneuvon vaurioista. Viretiedoilla vakuutusyhtiön edustaja suosittelee, että katsastuksessa kiinnitetään huomiota viremerkinnällä ilmoitettuihin tarkastuskohteisiin.

Merkinnät eivät kuvaa täydellisesti kaikkia korjaustarpeita ja ajoneuvon korjaus saattaa edellyttää muitakin korjaustoimenpiteitä kuin ne, joihin viretiedoissa viitataan. Merkinnät eivät myöskään estä katsastusviranomaisia vaatimasta rekisteröintikatsastuksen yhteydessä myös muunlaisia selvityksiä ja tositteita kuin myyntiehdoissa on esitetty.

Vauriosta ja korjaustavan arvioinnista riippuen rekisteröintikatsastuksessa tyypillisesti tarvittavia asiakirjoja:

  • sähköinen tarkastusraportti turvavarusteiden toimintakunnosta
  • ajoneuvovalmistajan korjausohje tai viittaus ohjeeseen
  • selvitys korjauksessa käytettyjen osien hankinnasta (esim. ostokuitti)
  • raportti turvalaitteiden toimintakunnon sähköisestä tarkastuksesta
  • sähköisten järjestelmien tarkastusraportti
  • osaluettelo

Huom. osaluettelo sekä korjausaikaiset valokuvat tulisi ottaa aina.

 

VAURIOKOHTAMERKINTÄ
Viretietomerkintä alkaa vauriokohdan kuvauksella: vauriokohta (esim. etupää).

VALOKUVIEN TILAUS
Katsastaja ja/tai ostaja voi pyytää lunastetun ajoneuvon vauriokuvat SVT:ltä sähköpostilla osoitteesta [email protected] Viestissä tulee ilmoittaa katsastuskonttorin tai katsastajan sähköpostiosoite ja ajoneuvon rekisteritunnus. Valokuvat lähetetään viimeistään seuraavana arkipäivänä katsastajalle ja kopiona ostajalle.

PYÖRÄNTUENTA TAI OHJAUSLAITTEISTO VAURIOITUNUT
Vahinkomäärän selvityksen yhteydessä ajoneuvossa on havaittu pyörien asentokulmissa tai ohjauslaitteissa vaurioita ja rekisteröintikatsastuksessa voidaan vaatia nelipyörämittaustodistusta.

AKSELISTO TAI AKSELISTON KIINNITYS VAURIOITUNUT
Vahinkomäärän selvityksen yhteydessä ajoneuvossa on havaittu akselistossa tai akseliston kiinnityskohdissa vaurioita ja rekisteröintikatsastuksessa voidaan vaatia nelipyörämittaustodistusta.

KORIKEHIKKO VAURIOITUNUT
Vahinkomäärän selvityksen yhteydessä ajoneuvon kori- ja/tai runkorakenteessa on havaittu vaurioita, joista rekisteröintikatsastuksessa voidaan vaatia mittauspöytäkirjoja. Korjaustyö suositellaan tehtäväksi valmistajan ohjeiden mukaisesti. Rekisteröintikatsastuksessa voidaan vaatia oikaisu-, liitos- ja/tai vaihtotyön dokumentointia.

ALUSTA TAI POHJALEVY VAURIOITUNUT
Vahinkomäärän selvityksen yhteydessä ajoneuvon alusta tai pohjalevyn rakenteessa on havaittu vaurioita, joista rekisteröintikatsastuksessa voidaan vaatia mittauspöytäkirjoja. Korjaustyö suositellaan tehtäväksi valmistajan ohjeiden mukaisesti.

RUNKO VAURIOITUNUT
Vahingon määrän selvityksen yhteydessä ajoneuvon runkorakenteessa on havaittu huomattavia vauriota. Korjausmenetelmäksi on arvioitu rungon korjaus tai vaihto.

VOIMANSIIRTO VAURIOITUNUT
Vahinkomäärän selvityksen yhteydessä ajoneuvossa on havaittu mahdollisia vaurioita voimansiirrossa.

TURVAVARUSTE LAUENNUT / AKTIIVISIA TURVAVARUSTEITA
Ajoneuvossa on turvalaitevaurioita. Ajoneuvossa saattaa olla myös turvalaitevaurioita, jotka eivät ilmene valokuvissa. Turvalaitteiden korjaukset ja testaukset tulisi tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti ja korjaus- sekä testaustyö tulee olla dokumentoitu huolellisesti.

VARKAUS TAI ILKIVALTA
Ajoneuvossa on varkaus- tai ilkivaltavaurioita, vahinkomäärän selvityksen yhteydessä ei ole havaittu vahinkoon liittyviä alusta- tai korirakennevaurioita.

PALO- TAI SAVUVAURIO
Ajoneuvossa on palon tai savun aiheuttamia vaurioita. Vauriokohta on ilmoitettu vauriokohtamerkinnässä.

KASTUNUT
Ajoneuvo on kastunut tai ollut upoksissa. Sähkölaitteiden toiminta tulee varmistaa.

KOSMEETTISET HAITAT
Ajoneuvon vauriot ovat vähäisiä, pääasiassa kosmeettisia vaurioita (esim. naarmuja, hankautumia, maalipintavaurioita tai raevahinkoja).

KAASU-, HYBRIDI- TAI SÄHKÖAJONEUVO
Hybridi- ja sähköajoneuvon korjaus on sähkötyötä ja korjauksessa edellytetään sähkötyöturvallisuusmääräysten noudattamista.
Työn suorittajan on oltava riittävästi perehtynyt sähkötyön vaaroihin (sähköturvallisuuslaki 56 §).
Korjauksessa edellytetään sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 noudattamista. Lisäksi korjaajan on perehdyttävä korjattavan ajoneuvomallin sähköjärjestelmään turvallisen sähkötyön varmistamiseksi.
Korjauksen sähkötyöturvallisuudesta vastaava henkilö on nimettävä sekä korjaajan pätevyys tarvittaessa osoitettava (esim. SFS 6002 sähköturvallisuuskoulutus ja/tai ajoneuvomallin sähköjärjestelmään perehtyminen) rekisteröintikatsastuksen ja/tai asiantuntijavalvonnan yhteydessä.
Ajoneuvon korjaus suositellaan suoritettavaksi valmistajan ohjeiden mukaisesti. Hybridi- ja sähköajoneuvot on varustettu korkeajännitejärjestelmällä. Korjaus saattaa edellyttää ajoakun uusintaa.