SVT tekee Traficomin rekisterissä olevista myydyistä ajoneuvoista merkinnät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tiedostoon.

Viretietomerkintöjen tarkoitus on auttaa katsastajaa havaitsemaan ajoneuvossa olleen vaurion laajuus vaurioituneen ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa. Viremerkinnöillä viestitetään katsastajalle vahinkotarkastusmenettelyn yhteydessä havaituista ajoneuvon vaurioista. Viretiedoilla vakuutusyhtiön edustaja suosittelee, että katsastuksessa kiinnitetään huomiota viremerkinnällä ilmoitettuihin tarkastuskohteisiin.

Merkinnät eivät kuvaa täydellisesti kaikkia korjaustarpeita ja ajoneuvon korjaus saattaa edellyttää muitakin korjaustoimenpiteitä kuin ne, joihin viretiedoissa viitataan. Merkinnät eivät myöskään estä katsastusviranomaisia vaatimasta rekisteröintikatsastuksen yhteydessä myös muunlaisia selvityksiä ja tositteita kuin myyntiehdoissa on esitetty.

 

VAURIOKOHTAMERKINTÄ
Viretietomerkintä alkaa vauriokohdan kuvauksella: vauriokohta (esim. etupää).

VALOKUVIEN TILAUS
Toimitamme ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa vaaditut valokuvat sähköpostilla suoraan katsastuskonttorille, kun ostaja on ilmoittanut meille vähintään 1 vrk aikaisemmin katsastuskonttorin tai katsastajan sähköpostiosoitteen sekä rekisteritunnuksen osoitteeseen svtmyynti@svt.fi. Lähetämme samalla ostajalle kopiot valokuvista.

VAURIOITA PYÖRÄNTUENNOISSA
Vahinkomäärän selvityksen yhteydessä ajoneuvossa on havaittu pyörien asentokulmissa vaurioita ja rekisteröintikatsastuksessa voidaan vaatia nelipyörämittaustodistusta.

VAURIOITA KORIRAKENTEESSA
Vahinkomäärän selvityksen yhteydessä ajoneuvon alusta-, kori- ja /tai runkorakenteessa on havaittu vaurioita, joista rekisteröintikatsastuksessa voidaan vaatia mittauspöytäkirjoja.

RUNKORAKENNE TODETTU PAHOIN VAURIOITUNEEKSI
Vahingon määrän selvityksen yhteydessä ajoneuvon runkorakenteessa on havaittu huomattavia vauriota. Korjausmenetelmäksi on arvioitu rungon vaihto.

KORJAUSMENETTELY SISÄLTÄÄ TURVAKORIRAKENTEEN OIKAISU-, LIITOS- JA/TAI VAIHTOTYÖTÄ
Ajoneuvon vauriot kohdistuvat sen korin turvarakenteisiin. Korjaustyö suositellaan tehtäväksi valmistajan ohjeiden mukaisesti. Rekisteröintikatsastuksessa voidaan vaatia oikaisu-, liitos- ja/tai vaihtotyön dokumentointia.

TURVALAITEVAURIOITA
Ajoneuvossa on turvalaitevaurioita. Ajoneuvossa saattaa olla myös turvalaitevaurioita, jotka eivät ilmene valokuvissa. Turvalaitteiden korjaukset / testaukset tulisi tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VARKAUS- TAI ILKIVALTAVAURIOITA
Ajoneuvossa on varkaus- tai ilkivaltavaurioita, vahinkomäärän selvityksen yhteydessä ei ole havaittu vahinkoon liittyviä alusta- tai korirakennevaurioita.

PALOVAURIOITUNUT
Ajoneuvossa on palovaurioita. Vauriokohta on ilmoitettu vauriokohtamerkinnässä.

PAHOIN KASTUNUT
Ajoneuvo on pahoin kastunut tai ollut upoksissa. Sähkölaitteiden toiminta tulee varmistaa.

KOSMEETTISET HAITAT
Ajoneuvon vauriot ovat vähäisiä, pääasiassa kosmeettisia vaurioita (esim. naarmuja, hankautumia, maalipintavaurioita tai raevahinkoja).

HYBIRIDI- TAI SÄHKÖAJONEUVO
Hybridi- ja sähköajoneuvon korjaus on sähkötyötä ja korjauksessa edellytetään sähkötyöturvallisuusmääräysten noudattamista.
Työn suorittajan on oltava riittävästi perehtynyt sähkötyön vaaroihin (sähköturvallisuuslaki 56 §).
Korjauksessa edellytetään sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 noudattamista. Lisäksi korjaajan on perehdyttävä korjattavan ajoneuvomallin sähköjärjestelmään turvallisen sähkötyön varmistamiseksi.
Korjauksen sähkötyöturvallisuudesta vastaava henkilö on nimettävä sekä korjaajan pätevyys tarvittaessa osoitettava (esim. SFS 6002 sähköturvallisuuskoulutus ja/tai ajoneuvomallin sähköjärjestelmään perehtyminen) rekisteröintikatsastuksen ja/tai asiantuntijavalvonnan yhteydessä.
Ajoneuvon korjaus suositellaan suoritettavaksi valmistajan ohjeiden mukaisesti.